Shouchikubai
上撰松竹梅 壜カップ
Josenshochikubai Binkappu
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto
Data on sake
Alcohol by volume
14-15%