Shouchikubai
松竹梅「白壁蔵」<生もと純米>
Shochikubaishirakabegura Kimotojummai
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto
Data on sake
Alcohol by volume
15-16%