Oju
鴎樹 生もと 純米吟醸 生酒 デルタ3
Oju Namamoto Jummaiginjo Seishu Derutasuri
Sugitashuzou Kabushikigaisha / Tochigi
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Gorikimai
Rice polishing ratio
55%
Kake rice
Varierty of raw rice
Gorikimai
Rice polishing ratio
55%
Alcohol by volume
16%
acidity
1.7%