Taiheiyo
純米大吟醸 Yoshinori Ohsumi
Jummaidaiginjo Yoshimoriosumi
Kabushikigaisha Hokushika / Akita