Shouchikubai
松竹梅「まろやか冷酒」
Shochikubai Maroyakareishu
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto