Shouchikubai
松竹梅 天 辛口純米
Shochikubai Ten Karakuchijummai
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto