Shouchikubai
上撰 松竹梅
Josen Shochikubai
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto