Okunokami
屋守 純米吟醸 無調整生酒 八反錦 直汲み
Okunokami Junmaiginjo Mutyouseinama hattannishiki Jikagumi
Toshimayashuzou Kabushikigaisha / Tokyo