Okunokami
屋守 純米中取り無調整生
Okunokami Junmainakadorimutyouseinama
Toshimayashuzou Kabushikigaisha / Tokyo