Narutotai
鳴門鯛 全量木村式自然栽培米 濃醇旨口 山廃純米原酒
Narutotai Zenryoukimurashikishizensaibaimai Noujunumakuchi Yamahaijunmaigenshu
Kabushikigaisha Honkematsuurashuzoujou / Tokushima
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Akebono
Rice polishing ratio
70%
Kake rice
Varierty of raw rice
Akebono
Rice polishing ratio
70%