Kokuryuu
黒龍 垂れ口
Kokuryuu Tarekuchi
Kokuryuushuzou Kabushikigaisha / Fukui
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Gohyakumangoku
Rice polishing ratio
65%
Kake rice
Varierty of raw rice
Gohyakumangoku
Rice polishing ratio
65%