Chitosetsuru
千歳鶴
Chitosetsuru
Nippon Seishu Kabushikigaisha / Hokkaido