Kasumitsuru
香住鶴
Kasumitsuru
Kasumituru Kabushiki Gaisha / Hyogo