Miyakobijin
都美人
Miyakobijin
Miyakobijin Shuzo / Hyogo