Kansansui
純米大吟醸 寒山水
Junmaidaiginjou Kansansui
Kitaya / Fukuoka