Miyoshikiku
三芳菊 特別純米
Miyoshikiku Tokubetsujunmai
Miyoshikikushuzou Kabushikigaisha / Tokushima