Hakutsuru
白鶴 大吟醸
Hakutsuru Daiginjou
Hakutsuru Sake Brewing Co.,Ltd. / Hyogo