Okunokami
屋守 純米
Okunokami Junmai
Toshimayashuzou Kabushikigaisha / Tokyo