Tatsuriki
龍力 純米 ドラゴン
Tatsuriki Junmai Doragon
Honda Shoten Co.,Ltd / Hyogo