Tatsuriki
龍力 大吟醸 米のささやき
Tatsuriki Daiginjou Komenosasayaki
Honda Shoten / Hyogo
Comment
[JOY15_DGB]