Hiokizakura
日置桜 普通酒
Hiokizakura Futsushu
Yuugengaisha Yamaneshuzoujou / Tottori