Bon
梵 ときしらず 濃醇辛口
Bon Tokishirazu Noujun Karakuchi
Katoukichibee Shouten / Fukui
Data on sake
Koji rice
Rice polishing ratio
55%
Kake rice
Rice polishing ratio
55%
Alcohol by volume
15%