Houhai
豊盃 純米吟醸 豊盃米55
Houhai Junmaiginjou Houhaimai55
Miurashuzou Kabushikigaisha / Aomori
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Houhaimai
Rice polishing ratio
50%
Kake rice
Varierty of raw rice
Houhaimai
Rice polishing ratio
50%
Alcohol by volume
15%
Sake meter value
0%
acidity
1.9%