Shouchikubai
松竹梅 燗徳利
Shouchikubai Kantokkuri
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto
Data on sake
Alcohol by volume
14-15%