Shouchikubai
特撰 松竹梅 特別純米
Tokusen Shouchikubai Tokubetsujunmai
Takarashuzou Kabushikigaisha / Kyoto
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Gohyakumangoku
Rice polishing ratio
60%
Kake rice
Varierty of raw rice
Gohyakumangoku
Rice polishing ratio
60%
Alcohol by volume
14-15%