Zaku
作 prototype-H
Zaku Purototaipu Eichi
Shimizuseizaburoshoten Kabushikigaisha / Mie
Data on sake
Koji rice
Rice polishing ratio
60%
Kake rice
Rice polishing ratio
60%
Alcohol by volume
16%