Toyobijin
東洋美人 大吟醸 地帆紅(ジパング)
Toyobijin Daiginjou Jipang
Sumikawa Shuzojo / Yamaguchi
Comment
<SC2014 FreeU 1位>
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Yamadanishiki
Rice polishing ratio
40%
Kake rice
Varierty of raw rice
Yamadanishiki
Rice polishing ratio
40%
Alcohol by volume
16%