Hitakami
日高見 純米吟醸 天竺 愛山
Hitakami Junmaiginjou Tenjiku Aiyama
Kabushikigaisha Hirakoushuzou / Miyagi
Data on sake
Koji rice
Varierty of raw rice
Aiyama
Rice polishing ratio
50%
Kake rice
Varierty of raw rice
Aiyama
Rice polishing ratio
50%
Alcohol by volume
16-17%