Shizuoka / Eikun Shuzo

MurasakinoEikun

紫の英君 純米吟醸 山田錦

Murasakinoeikun Jummaiginjo Yamadanishiki

Shizuoka / Eikun Shuzo

MurasakinoEikun

紫の英君 純米吟醸 山田錦

Murasakinoeikun Jummaiginjo Yamadanishiki