Shizuoka / Eikun Shuzo

MidorinoEikun

緑の英君 純米吟醸 五百万石

Midorinoeikun Jummaiginjo Gohyakumangoku

Shizuoka / Eikun Shuzo

MidorinoEikun

緑の英君 純米吟醸 五百万石

Midorinoeikun Jummaiginjo Gohyakumangoku