Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Hanataka

華鷹 純米吟醸 大分三井

Hanataka Jummaiginjo Oitamii

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Hanataka

華鷹 純米吟醸 大分三井

Hanataka Jummaiginjo Oitamii