Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

双葉山

Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

至宝 双葉山

Shiho Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

至宝 双葉山

Shiho Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

角聖 双葉山

Kakusei Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

木鶏 双葉山

Mokkei Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

明鏡 双葉山

Meikyo Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

大吟醸 双葉山

Daiginjo Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

冷酒 双葉山

Reishu Futabayama

Oita / Ooitameijou Kabushikigaisha

Futabayama

上撰 萬歳松

Josen Banzaimatsu