Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

角の井

Kakunoi

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

上撰 角の井

Josen Kakunoi

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

上撰 角の井

Josen Kakunoi

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

上撰 角の井

Josen Kakunoi

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

角の井 蔵出し大吟醸

Kakunoi Kuradashidaiginjo

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

角の井 蔵出し大吟醸

Kakunoi Kuradashidaiginjo

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

純米吟醸 角の井

Jummaiginjo Kakunoi

Oita / Inoue Syuzo

Kakunoi

冷酒 角の井

Reishu Kakunoi