Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Heikedensetsu

無農薬米使用 特別純米酒「平家伝説」

Munoyakumaishiyo Tokubetsujummaishu Heikedensetsu

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Heikedensetsu

無農薬米使用 特別純米酒「平家伝説」

Munoyakumaishiyo Tokubetsujummaishu Heikedensetsu