Kumamoto / Chiyonosonoshuzou Kabushikigaisha

Kumamotoshinriki

吟醸 熊本神力

Ginjo Kumamotoshinriki

Kumamoto / Chiyonosonoshuzou Kabushikigaisha

Kumamotoshinriki

吟醸 熊本神力

Ginjo Kumamotoshinriki

Kumamoto / Chiyonosonoshuzou Kabushikigaisha

Kumamotoshinriki

吟醸 熊本神力

Ginjo Kumamotoshinriki

Kumamoto / Chiyonosonoshuzou Kabushikigaisha

Kumamotoshinriki

純米吟醸 熊本神力

Jummaiginjo Kumamotoshinriki