Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤

Tsuujun

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

大吟醸「通潤」

Daiginjo Tsuujun

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

大吟醸「通潤」

Daiginjo Tsuujun

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

純米酒「赤ラベル」

Jummaishu Akaraberu

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤「純米酒」

Tsuujun Jummaishu

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤「純米酒」

Tsuujun Jummaishu

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤「ミニ薦樽」

Tsuujun Minikomodaru

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

ソフトカップ

Sofutokappu

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤「くまもとの酒」

Tsuujun Kumamotonosake

Kumamoto / Tsuujunshuzou Kabushikigaisha

Tsuujun

通潤「上撰」

Tsuujun Josen