Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 純米吟醸

Kouro Junmaiginjou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 特別純米

Kouro Tokubetsujunmai

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 大吟醸

Kouro Daiginjou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 吟醸

Kouro Ginjou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 特別本醸造

Kouro Tokubetsuhonjouzou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 本醸造

Kouro Honjouzou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露

Kouro

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 純米吟醸

Kouro Junmaiginjou

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 冷酒 本醸造

Koro Reishu Honjozo

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 本醸造 上撰

Koro Hojozo Josen

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 くまもとの酒

Koro Kumamotonosake

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 特別純米酒

Koro Tokubetsujummaishu

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 上撰

Koro Josen

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 大吟醸 平成24年瓶詰分

Koro Daiginjo Heisei Nijuyonen Binzumebun

Kumamoto / Kumamotoken Shuzo Kenkyusho

Kouro

香露 大吟醸 平成14年瓶詰分

Koro Daiginjo Heisei Juyonen Binzumebun