Kurakura
蔵蔵

Takamasamune Kabushikigaisha / Fukuoka

Sake list