Fukuoka / Takamasamune Kabushikigaisha

Sentobaika

清酒 金印 千都梅香

Seishu Kinjirushi Sentobaika