Tenshochizui
天祥地瑞

Katsuyashuzou Goumeigaisha / Fukuoka

Sake list