Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Tenshochizui

天祥地瑞

Tenshochizui