Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Akamashuku

特別純米 赤間宿

Tokubetsujummai Akamashuku

Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Akamashuku

特別純米 赤間宿

Tokubetsujummai Akamashuku