Akamashuku
赤間宿

Katsuyashuzou Goumeigaisha / Fukuoka

Sake list