Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Okinoshima

吟醸 沖ノ島

Ginjo Okinoshima

Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Okinoshima

吟醸 沖ノ島

Ginjo Okinoshima

Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Okinoshima

本醸造 沖ノ島

Honjozo Okinoshima

Fukuoka / Katsuyashuzou Goumeigaisha

Okinoshima

本醸造 沖ノ島

Honjozo Okinoshima