Okinoshima
沖ノ島

Katsuyashuzou Goumeigaisha / Fukuoka

Sake list