Fukuoka / Yuugengaisha Shiraitoshuzo

Risshun

普通酒 立春

Futusyu Rissyun