Fukuoka / Yuugengaisha Shiraitoshuzo

kizo

純米吟醸酒 喜蔵50

Junmaiginjyousyu Kizougojyu

Fukuoka / Yuugengaisha Shiraitoshuzo

kizo

純米吟醸酒 喜蔵50

Junmaiginjyousyu Kizougojyu

Fukuoka / Yuugengaisha Shiraitoshuzo

kizo

純米酒 喜蔵70

Junmaisyu Kizounanajyuu

Fukuoka / Yuugengaisha Shiraitoshuzo

kizo

純米酒 喜蔵70

Junmaisyu Kizounanajyuu