Fukuoka / Kabushikigaisha Takahashishouten

Sakemura

酒是 日本魂 純米吟醸

Sakemura nihondamashii Jummaiginjyou

Fukuoka / Kabushikigaisha Takahashishouten

Sakemura

酒是 日本魂 純米吟醸

Sakemura nihondamashii Jummaiginjyou