Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kyuushuudanji

九州男児

Kyuushuudanji

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kyuushuudanji

九州男児 本醸造

Kyushudanji Honjozo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kyuushuudanji

九州男児 本醸造

Kyushudanji Honjozo

Fukuoka / Kikubijin Shuzo

Kyuushuudanji

九州男児 上撰 辛口

Kyushudanji Josen Karakuchi