Fukuoka / Kabushikigaisha Morinokura

Asahitsurukame

旭鶴亀

Asahitsurukame