Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫

Yuukun

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 にごり酒

Yuukun Nigorizake

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 ひのくち

Yuukun Hinokuchi

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 原酒オンザロック

Yuukun Genshu Onzarokku

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 純米吟醸原酒13度

Yuukun Jummaiginjo Genshu Jusando

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 純米生貯蔵酒

Yuukun Jummai Namachozoshu

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 上撰

Yuukun Josen

Fukuoka / Yuukunshuzou Kabushikigaisha

Yuukun

有薫 生貯蔵酒

Yuukun Namachozoshu