Narutotai
鳴門鯛

Narutosyuzou Kabusikigaisya / Tokushima

We found the Sake you are looking for