Tokushima / Kabusikigaisya Seigyoku

Seigyoku

純米生酒 勢玉 しぼりたて無濾過

Jummainamazake Seigyoku Shiboritatemuroka

Tokushima / Kabusikigaisya Seigyoku

Seigyoku

勢玉 純米吟醸生酒

Seigyoku Jummaiginjonamazake

Tokushima / Kabusikigaisya Seigyoku

Seigyoku

勢玉 金印

Seigyoku Kinin

Tokushima / Kabusikigaisya Seigyoku

Seigyoku

辛口本醸造 勢玉

Karakuchihonjozo Seigyoku